Pridať do porovnania
Hotel
Kúpeľný hotel Minerál
Okružná 124; 962 71 Dudince
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Dudince, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Anton Siekel; Ing. Roman Ťeťák; SR (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.; 6,68%); Mesto Dudince (3,34%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 4 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 177 € => body: 6/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HVT, s.r.o., IČO: 35833815
Ing. Anton Siekel; JUDr. Michal Ševčík; Mesto Dudince, SR
13,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie