Pridať do porovnania
Hotel
Horský hotel Teplica***
Horský Hotel Teplica 382, 028 01 Brezovica
87%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KIMEX Group s.r.o.; IČO: 36191906
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
BF INVESTMENT S.A. (80,73%); Ing. Jozef Jankulák (19,27%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7389 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TEPLICA s.r.o., IČO: 48268101
17,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie