Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Armales***
Duchnovičova 282/1, Stakčín 067 61
51%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ARMALES, a.s.
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 23 986 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
YOPI Agency s.r.o.; 45589411
10,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie