Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Sitno****
Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
39%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ASPECT – VYHNE, a.s.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Blažena Gregová (5%); Ing. Radoslav Grega (5%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,8 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 10 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 35 538 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0.8 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ASPECT - VYHNE, a.s.; IČO: 36354694
Ing. Blažena Gregová; Ing. Radoslav Grega
7,8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie