Pridať do porovnania
Hotel
City Residence Apartment Hotel****
Bačíkova 18; 040 01 Košice
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
CITY Residence s.r.o.; IČO: 51749734
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
David Edmundo Menotti Valdes
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,46 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 152 => body: 0,09 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3903 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ing. Sabo Milan
13,46 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie