Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Diana***
Hviezdoslavova 1911/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
42%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
MALES, s.r.o.;; IČO: 36624071
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Milan Sekera; Martin Sekera
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,35 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,87 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1661 € => body: 0,47 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MALES, s.r.o.; IČO: 36624071
Sekera Milan, Sekera Martin
8,35 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie