Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Sitno****
Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TRINITY Hotels, s.r.o. ; IČO: 47038705
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Michal Chovanec; Ing. Petra Hodorovská MBA
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,01 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 89 => body: 0,64 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 11267 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ASPECT - VYHNE, a.s.; IČO: 36354694
Ing. Michal Chovanec, Ing. Petra Hodorovská MBA
12,01 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie