Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel Chrysso****
Zvonárska 3; 040 01 Košice
57%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Zvonárska s.r.o.; IČO: 52671721
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Erika Hanusková (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,45 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 16 => body: 0,66 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 9 € => body: 0,79 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Investičná Správcovská, s.r.o.
11,45 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie