Pridať do porovnania
Hotel
City Residence Apartment Hotel****
Bačíkova 18; 040 01 Košice
71%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
CITY Residence s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
David Edmundo Menotti Valdes; Ing. Daniel Špišák
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 8 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 479 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ing. Sabo Milan
14,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie