Pridať do porovnania
Hotel
TeleDom Hotel***
Timonova 27; 040 01 Košice
90%
Výborné
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Novitech Partner s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Zuzana Tóthová (70%); Attila Tóth (10%); Ildikó Tóthová (10%); Ondrej Tóth (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Novitech Partner s.r.o., IČO: 36203360
Zuzana Tóthová; Attila Tóth; Ildikó Tóthová; Ondrej Tóth
18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie