Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Lipa**
Matičné námestie 1138, 022 01 Čadca
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
PM a Kompany, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Miloš Majchrák (25%); JUDr. Ing. Jozef Vražel (25%); Soňa Grapová (25%); Komerc družstvo (25%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
PM a Kompany, spol. s.r.o.; IČO: 36004502
JUDr. Ing. Jozef Vražel; Miloš Majchrák; Soňa Grapová
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie