Pridať do porovnania
Hotel
Miraj Resort****
Opatová, 984 01 Lučenec
51%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
AGRO RÁTKA - S, s.r.o.; IČO: 36670014
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Seat Aličauši; Jusuf Aličauši
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,24 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 15793 € => body: 0,33 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MIRAJ, s.r.o. ; IČO: 43 850 804
Seat Aličauši
10,24 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie