Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Clavis***
Jókaiho 124, 984 01 Lučenec
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
JAKOMAT s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Koloman Tóth (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,7 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 15 € => body: 8/10
výsledný bodový zisk: 1.7 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
BKS-Leasing s.r.o.; IČO: 31644333; JAKOMAT s.r.o.; IČO: 31602274
18,7 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie