Pridať do porovnania
Hotel
Urpín City Residence***
Cikkerova 5; 974 01 Banská Bystrica
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
I V K s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Róbert Rigo (50%); JUDr. Juraj Koval (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
I V K s.r.o.; IČO: 36054003
Ing. Róbert Rigo; JUDr. Juraj Koval
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie