Pridať do porovnania
Hotel
Horský Hotel Magura
Chvojnica 110, 972 13 Chvojnica
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mario Hoffmann
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Via Chem Slovakia a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 400 32, ČR
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie