Pridať do porovnania
Hotel
Park Hotel na Baračke****
Na Baračke 89, 914 51 Trenčianske Teplice-Baračka
41%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
PARKHOTEL na Baračke, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Vladimír Mečiar (50%); Magdaléna Gáliková (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 57 => body: 1/10
priemerný nenulový dlh: 34 681 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Palace, a.s.; IČO: 36008842
8,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie