Pridať do porovnania
Hotel
Bussiness Hotel Astrum Laus****
P.O.Hviezdoslava 5859/2A; 93401 Levice
51%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ASTRUM Laus, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Miroslav Gažo (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 51 => body: 1/10
priemerný nenulový dlh: 88 603 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FORESPO PÁLENICA a. s.; IČO: 47232978
10,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie