Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Lev***
Ul. Čsl. armády 2, 934 01 Levice
99%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
VIALE s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Gregor Horniak (40%); Ing. Jozef Horniak (30%); JUDr. Iris Gajdošová (30%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,8 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 9 € => body: 9/10
výsledný bodový zisk: 1.8 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
VIALE, s.r.o. ; IČO: 36567795
Ing. Gregor Horniak; Ing. Jozef Horniak; JUDr. Iris Gajdošová
19,8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie