Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Grand Hotel Spiš***
Hornádska 1001; 053 01 Spišské Tomašovce
77%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ADRA RK 2, s.r.o. ; IČO: 50598244
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Adriana Kubalová (50%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 378 => body: 0,01 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3412 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Rűcon,a.s.; IČO: 36718831
Miriam Palšovičová
15,41 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie