Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Pod Bránou ****
Hviezdoslavova 1, 085 01 Bardejov
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.; IČO: 36665223
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Ing. Stanislav Jančošek, Mgr. Jaroslav Jančošek, Jaroslav Jančošek; JAMES CAPITAL HOLDING (48,5003%); Scoma a.s. (49,99%); ŠARIŠ CENTRUM a.s. (1,3405%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,44 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2143 € => body: 0,47 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.; IČO: 36665223
10,44 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie