Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Bankov****
Dolný Bankov 2, 040 01 Košice
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Bankov, a.s.; IČO: 31701931
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 128 => body: 0,57 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4610 € => body: 0,43 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Bankov, a.s., IČO: 31701931
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie