Pridať do porovnania
Hotel
Vienna House Hotel***
Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Vienna House Hotelmanagement GmbH
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
VHE Bratislava Real Estate s.r.o.; IČO: 51327571
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie