Pridať do porovnania
Hotel
Motel Hôrky
Vavrišovo 370, 032 42 Vavrišovo
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HÔRKY s.r.o.; IČO: 52006387
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Judr. Peter Majdek (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,37 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1623 € => body: 0,42 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
LUDOSS, s.r.o. ; IČO: 44567057
Dominik Kalata a Ľubica Kalatová
16,37 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie