Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bellevue Bardejov***
Mihálov 2503, 085 01 Bardejov-Mihaľov
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HERBAR, s.r.o.; IČO: 35881593
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Lew Arie Zelcer; HANALEX LTD.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,56 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 226 => body: 0,13 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2268 € => body: 0,43 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HERBAR, s.r.o.; 35881593
15,56 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie