Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Jantár
Kúpeľná 98, 962 71 Dudince
79%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Hotel Jantár Dudince s.r.o.; IČO: 45445176
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ladislav Maďar (33%); Ing. Ľudovít Šulák (33%); Ing. Ondrej Pavlov (33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,8 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 124 => body: 0,39 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3491 € => body: 0,41 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Jantár Dudince s. r. o.; IČO: 45445176
Ing. Ladislav Maďar; Ing. Ľudovít Šulák; Ing. Ondrej Pavlov
15,8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie