Pridať do porovnania
Hotel
Miraj Resort****
Opatová, 984 01 Lučenec
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AGRO RÁTKA - S, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Seat Aličauši; Jusuf Aličauši
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MIRAJ, s.r.o. ; IČO: 43 850 804
Seat Aličauši
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie