Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Senec****
Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HOTEL SENEC a.s.; IČO: 35735953
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Michal Chovanec; Ing. Petra Hodorovská MBA
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,68 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 143 => body: 0,49 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 119193 € => body: 0,19 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HOTEL SENEC, a.s.; IČO: 35735953
14,68 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie