Pridať do porovnania
Hotel
Rokoko Boutique Hotel***
Gorkého 9; Košice
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ROKOKO HOLDING s.r.o.; IČO: 36595411
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Jozef Homolya (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,55 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 477 € => body: 0,59 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ROKOKO HOLDING s.r.o., IČO: 36595411
Jozef Homolya
14,55 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie