Pridať do porovnania
Hotel
Mamaison Residence Sulekova Bratislava
Sulekova 20, Bratislava, 811 06
72%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
CPI Hotels Slovakia, s. r. o.; IČO: 48094790
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
CPI Hotels, a.s., JUDr. Radovan Vítek
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,35 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 19 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2586 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR IČO: 179221
14,35 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie