Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Družba****
J. Hollého 698/1; 07101 Michalovce
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
O+J Invest s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Andrej Pekarik (50%); Ing. Juraj Hässler (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 6 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 6 984 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
O+J Invest s.r.o.; IČO: 51342171
Ing. Andrej Pekarik; Ing. Juraj Hässler
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie