Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Centrál**
Dolná 39, 967 01 Kremnica
77%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
CENTRÁL, s.r.o.; IČO: 36019810
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Katarína Polóňová (50%); Peter Firek (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,46 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 297 => body: 0,04 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2827 € => body: 0,42 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
CENTRÁL, s.r.o.; IČO: 36019810
Mgr. Katarína Polóňová; Peter Firek
15,46 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie