Pridať do porovnania
Kúpele
Tatranské kúpele Lučivná
Lučivná č. 290, 059 31 Lučivná
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KÚPELE LUČIVNÁ, a. s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Rastislav Bilas
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Lučivná, a.s.; Ing. Rastislav Bilas
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie