Pridať do porovnania
Akvapark
Aquapark Meander Oravice
Oravice 109, 027 44 Tvrdošín
99%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Meander invest, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Juraj Choma
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,7 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 5 € => body: 9/10
výsledný bodový zisk: 1,7 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Urbárski spolumajitelia pozemkového spoločenstva
19,7 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie