Pridať do porovnania
Atrakcia
Malkia Park
Orechová Potôň 810, 930 52 Orechová Potôň
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MALKIA, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Klaudia Kollár; Martin Kollár; Ing. Agnesa Tomanová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Martin Kollár a iní
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie