Pridať do porovnania
Akvapark
Skalka Relax centrum
Partizánska dolina, 967 01 Kremnica
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mesto Kremnica
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 136 241 € => body: 0/10
výsledný bodový zisk: 0 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Kremnica, príspevková organizácia
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie