Pridať do porovnania
Akvapark
Aquapark Trnava
Rybníková 16, 917 01 Trnava
84%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Aqua Wellness Trnava, spol s.r.o.; IČO: 46384677
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Viliam Kupec PhD.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,81 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 92 => body: 0,47 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 13447 € => body: 0,35 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.
16,81 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie