Pridať do porovnania
Akvapark
Aquaruthenia Svidník
Bardejovská 687/37, 089 01 Svidník
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AQUARUTHENIA, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jozef Kráľ ; Ing. Vlastimil Filko
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 4 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 975 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AQUARUTHENIA, s.r.o.
19,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie