Pridať do porovnania
Akvapark
Vodný svet Gothal
Liptovská Osada 756, 034 73 Liptovská Osada
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
YVEX, s.r.o.; IČO: 36369420
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. František Veselý; Ing. Rastislav Velič
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,36 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 126 => body: 0,19 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 45289 € => body: 0,17 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
YVEX, s.r.o.
16,36 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie