Pridať do porovnania
Akvapark
Santovka Wellness
Maďarovská 4, 935 87 Santovka
94%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
A.N.E.S., a.s.; IČO: 36030821
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ján Tomáš
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,86 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 130 => body: 0,48 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 10385 € => body: 0,37 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
A.N.E.S., a.s.
18,86 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie