Pridať do porovnania
Akvapark
Aquapark Trnava
Rybníková 16, 917 01 Trnava
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Aqua Wellness Trnava, spol s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Viliam Kupec PhD.; Ing. Drahoslava Kupcová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,9 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 10 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 19 687 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0,9 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.
16,9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie