Pridať do porovnania
Akvapark
Thermalpark Šírava
Kaluža 656, 072 36 Kaluža
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Zemplínska šírava, s.r.o.; IČO: 50364103
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Vladimír Komár
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,45 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2159 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Zemplínska šírava, s.r.o.
19,45 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie