Pridať do porovnania
Akvapark
Aqualand Banská Bystrica
Švermova 327/45, 974 04 Banská Bystrica
84%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AQUALAND Slovakia, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
MUDr. Juraj Sninský
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,8 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 31 => body: 3/10
priemerný nenulový dlh: 645 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 0,8 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Banská Bystrica
16,8 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie