Pridať do porovnania
Akvapark
Kúpalisko Čajka Bojnice
Zámok a okolie 944, 972 01 Bojnice
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ČAJKA BOJNICE, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Slavomír Eliaš
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ČAJKA BOJNICE, a.s.; Ing. Slavomír Eliaš
17 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie