Pridať do porovnania
Akvapark
Kúpalisko Zelená Žaba
17. novembra 297/15, 914 51 Trenčianske Teplice
72%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.; IČO: 44998597
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ivo Valenta
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,39 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 12 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1042 € => body: 0,49 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Zelená Žaba,s.r.o.,
Ivo Valenta
14,39 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie