Pridať do porovnania
Kúpele
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Kúpeľný ostrov 3606, 921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
(90%) - Iris Gibbor, Robert Glatter, Alexei James Schreier, Catherine Anne Gorey, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor, Richard Denton; Mesto Piešťany (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie