Pridať do porovnania
Kúpele
Tatranské kúpele Lučivná
Lučivná č. 290, 059 31 Lučivná
65%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KÚPELE LUČIVNÁ, a. s.; IČO: 31714480
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Rastislav Bilas
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,08 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 28 => body: 0,8 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 26557 € => body: 0,28 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Lučivná, a.s.
Ing. Rastislav Bilas
13,08 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie