Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpele Štós
Štós - kúpele 235, 044 26 Štós
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KÚPELE ŠTÓS, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ján Šimko; Martin Kohút; Ing. Eva Šoltésová; Ing. Dagmar Schweitzerová; Valéria Nôtová; MUDr. Daniela Ogurčáková; Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (34%); Obec Štós (5%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KÚPELE ŠTÓS, a.s.; Ing. Ján Šimko; Martin Kohút; Ing. Eva Šoltésová; Ing. Dagmar Schweitzerová; Valéria Nôtová; MUDr. Daniela Ogurčáková
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie