Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba
Pod papierňou 3489/77, 085 01 Bardejov
95%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; IČO: 00151866
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,12 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 17 => body: 0,87 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 48899 € => body: 0,25 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenská republika
17,12 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie