Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpele Diamant Dudince
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince
96%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.; IČO: 00165506
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Slovenská republika
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,18 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 24 => body: 0,85 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 9366 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Mgr. Peter Šóder
19,18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie