Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpele Sliač
Kúpeľná, 962 31 Sliač - kúpele
93%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Sliač, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
SR
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 22 => body: 4/10
priemerný nenulový dlh: 34 592 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0,5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Kúpele Sliač, a.s.; Ing. Mgr. Martin Beňuch, Ing. Marianna Ondrová, Ing. Mária Šamová PhD
18,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie